Federación Estatal de Organizaciones Feministas

Portada del sitio > Noticias > Movilizaciones > Campañas feministas > VAGA DE CONSUM el dia 19 de Maig.

VAGA DE CONSUM el dia 19 de Maig.

Blogs:https://vagadetotes.wordpress.com/

Lunes 18 de mayo de 2015

Tras La Jornada de Lucha #‎vagadetotes22o‬ ¡Las mujeres movemos el mundo¡ ¡Ahora lo paramos¡! el 19 de Mayo¡ Vaga de Consum¡

La Vaga de Totes suma ja moltes trobades a carrers i places, ocupacions de mercats i centres comercials. També talls de vies públiques, cercaviles, manifestacions, ocupacions, performances, pintades i pancartes combatives en llocs emblemàtics de ciutats, barris i pobles. Tot això perquè les discriminacions i les situacions patides per les dones, lesbianes i trans no acostumen a quedar recollides en les reivindicacions clàssiques, perquè les nostres demandes i necessitats no son contemplades per molts dels moviments militants tradicionals ni apareixen quan es fa ús de les eines de contestació i d’oposició habituals…

Es per això que hem decidit fer una VAGA DE CONSUM el dia 19 de Maig. Una vaga de consum que és una vaga de totes: inclou assalariades i no assalariades, jubilades, aturades, treballadores de la llar, treballadores submergides, treballadores sexuals, mestresses de casa, estudiants, camperoles i moltes altres persones habitualment excloses pels sistemes de dominació i opressió. Una forma de lluita a la que tothom, al marge de la seva situació, pot adherir-s’hi i expressar el seu malestar. Una vaga que permet incloure diversos tipus d’accions i diferents nivells de contestació. Una VAGA DE CONSUM com una nova manera de tocar i bloquejar el sector productiu i els seus beneficis. Una VAGA DE CONSUM per visibilitzar el treball de cura que realitzem les dones quotidianament. Per fer veure que sense cures, no hi ha vida, i sense vida, no hi ha consum. La feminització de la pobresa es un fet ben establert, arrelat en el món, i aquesta inclou el menor i mes precaritzat accés al consum per part de les dones.

Una VAGA DE CONSUM per:

DENUNCIAR el sistema de mercat depredador i capitalista que converteix progressivament en mercaderia i font de beneficis tot tipus de bens comuns.

DIR PROU als increments del cost dels serveis bàsics (electricitat, gas, aigua). Les dones, com a principals usuàries d’energia en les llars (som aquelles sobre les quals històricament recauen tasques com de cuinar, planxar, fregar…), i com a caps de família de la majoria de les llars amb una sola font d’ingressos, som les que sofrim desproporcionadament aquestes pujades.

REBUTJAR la pressió consumista que el sistema capitalista patriarcal exerceix sobre les persones i en especial les dones, orientada a fer-nos comprar més i més sense necessitat i convertir-nos en consumidores compulsives.

IMPUGNAR els cànons de bellesa que pretenen fixar la nostra manera de vestir cada temporada i a la vegada impedeixen la singularitat de cada dona i el desenvolupament del seu propi gust.

REPUDIAR la imposició d’unes talles que no s’adapten a la majoria dels nostres cossos i que provoca en moltes joves i dones adultes trastorns alimentaris i psicològics.

DENUNCIAR la invasió de la MODA que ens embolcalla des de que naixem i que ens impedeix saber distingir des de la infància fins a l’edat adulta entre el que ens agrada i portem a gust i el que “cal portar” segons els cànons de la publicitat invasora. PROU publicitat que objectualitza el cossos!

DENUNCIAR també l’explotació de les dones que treballen en el sector tèxtil i la confecció d’aquí i d’arreu, així com els ritmes de treball insostenibles i les condicions de treball insalubres de moltes fàbriques del sector causants de greus accidents de treball i fins i tot nombroses morts per tal d’abaratir el cost de la mercaderia (recordem el greu enfonsament de la fàbrica tèxtil de Dhaka (Bangladesh) que va provocar la mort de més de 400 dones i més de 2000 ferides).

DIR PROU a les condicions de treball i salaris de misèria de les dependentes dels grans magatzems, centres comercials i supermercats i també a les dels sectors de restauració i hostaleria.

Una VAGA DE CONSUM de tot tipus de mercaderies: des de l’electricitat i el gas fins al supermercat o el cinema.

LES DONES MOVEM EL MON I EL DIA 19 JUNTES L’ATURAREM!!!

........
Video resum del 19 de Maig on les dones vam omplir carrers en motiu de la Vaga de Totes. Desde Badalona, les dones de Bloc Violeta vam seguir la manifestació i en donem suport!


Ver en línea : https://vagadetotes.wordpress.com/