Federación Estatal de Organizaciones Feministas

Portada del sitio > Noticias > Movilizaciones > Manifestació contra les violències masclistes Tarragona 5N

Manifestació contra les violències masclistes Tarragona 5N

Lunes 3 de octubre de 2016

La Plataforma Feminista 5N a Tarragona convoquem tota la ciutadania a una marxa contra les violències masclistes el proper 5 de novembre a les 12h a la Plaça Imperial Tàrraco de Tarragona. Ens manifestarem de nou per a l’eradicació d’unes violències que ens segueixen sometent en tots els àmbits de la nostra vida.
Información:
Facebook: Página- https://www.facebook.com/Plataforma-5N-Tarragona-209584452780271/
Evento - https://www.facebook.com/events/211738725912456/
Twiter: @5NTarragona
Correo: 5Ntarragona@gmail.com
Apunta’t MANIFESTACIÓ 5N a Tarragona - Contra les Violències Masclistes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW_w5SZdCi2__q18s6dY3vSxZCl-Y6e_DHG5w6JSIf7SQBug/viewform


..............................................
MANIFEST 5 N
UN CRIT CONTRA LES VIOLENCIES MASCLISTES

La Plataforma Feminista 5N a Tarragonaconvoquem tota la ciutadania a una marxa contra les violències masclistes el proper 5 de novembre a les 12h a la Plaça Imperial Tàrraco de Tarragona. Ens manifestarem de nou per a l’eradicació d’unes violències que ens segueixen sometent en tots els àmbits de la nostra vida.

DENUNCIEM:

• La pervivència d’un sistema heteropatriacal i capitalista, origen i nucli de totes les violències, que tolera la desigualtat i resta credibilitat i autoritat a les dones i que està present a totes les estructures de la societat.

• Que les violències masclistes representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població a la nostra societat.

• La violència sexual que pateixen totes les dones i les nenes refugiades, tant en els països d’origen del conflicte, com en el procés de trànsit i en els països d’acollida.

• Que des de l’any 1999, hi ha hagut més de 1.378 feminicidis per violència masclista a diferents territoris de l’Estat Espanyol. Enguany, fins a dia d’avui han estat assassinades 76 dones.
• Tots els fonamentalismes religiosos heteropatriarcals i misògins que vulneren els drets fonamentals de les dones, justificant les violències masclistes.

• Que aquestes violències masclistes es legitimen i perpetuen a partir de diversos sistemes i espais com són la militarització de les societats, violències institucionals, feminització de la pobresa, precarietat laboral, la imposició de normes estètiques, els racismes...
• Una cultura masclista que ens devalua, ens cosifica i ofega les nostres veus. Perquè les violències masclistes es manifesten no només contra les dones, sinó també contra totes aquelles persones que no responen a la sexualitat heteronormativa imposada, és a dir, les dones bisexuals, lesbianes, transsexuals, transgèneres i intersexuals.

• La utilització de la custòdia compartida imposada com a forma de violència contra les dones.

• Les retallades sistemàtiques en tots els recursos públics i, més concretament, en els recursos especialitzats contra les violències masclistes.

• Que totes les lleis contra les violències de gènere i/o violències masclistes, tant l’espanyola del 2004, com la catalana del 2008, la valenciana del 2012, o la legislació referent de Ses Illes no han anat acompanyades de prou dotació pressupostària i dels recursos adients que permetessin el desplegament integral d’aquestes lleis.

• Que el Sistema Judicial reprodueix les estructures patriarcals i perpetua les violències masclistes, cosa que afavoreix la desprotecció de les dones en risc i invisibilitza i minimitza les violències viscudes.

• Denunciem, per tant, una evident manca de voluntat política per eradicar les violències masclistes.

Per tot això, la Plataforma Feminista 5N a Tarragona

EXIGIM:

• Que tota la societat en l’àmbit personal, col·lectiu i molt especialment les seves organitzacions i institucions de govern es comprometin en la prevenció i l’eradicació de les violències masclistes.

• Que les mesures i els recursos incloguin tant la violència exercida en l’àmbit de la parella, com les agressions sexuals al carrer, l’assetjament sexual i per raó de sexe i d’identitat sexual en l’àmbit laboral, la tracta amb finalitats d’explotació sexual i laboral de dones i nenes i tot tipus de violències masclistes.

• Que s’eliminin totes les traves existents per a les dones migrants en situació irregular per accedir a les mesures d’atenció integral i protecció efectiva contra la violència de gènere.

• Que es faci efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de persecució per violència masclista, opció sexual i d’identitat de gènere.

• Models d’atenció feministes, que han de ser integrals i multidisciplinaris i han d’incloure processos de recuperació, reparació i acolliment. Han d’estar centrats en l’apoderament de les dones i han de partir de les seves necessitats. Perquè això pugui dur-se a terme, totes les persones que les atenguin han de tenir formació feminista.

• Que la prevenció contra les violències masclistes sigui una política prioritària, que inclogui un sistema coeducatiu en totes les etapes educatives i la formació específica per a tot el personal professional que intervé en els processos educatius.

• Que els mitjans de comunicació i de producció cultural es comprometin en la lluita contra les violències masclistes, que facin un tractament adequat de les diferents violències masclistes, visibilitzant-les, evitant tractar-les amb sensacionalisme morbós i utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes.

• Que es desenvolupi i implementi el Conveni d’Istanbul i el compliment de les recomanacions de la CEDAW. Que es reformin les lleis perquè estiguin reflectides totes les formes de violència contra les dones.

• Que el Sistema Judicial assumeixi la responsabilitat envers la violència masclista, que generi estructures reals de protecció, que ampliï la qualitat i quantitat dels torns d’ofici amb perspectiva feminista, que respecti els processos i les necessitats de les dones i implementi mesures de justícia real i efectiva.

Seguim i seguirem denunciant i recordant, avui i sempre, que la violència és responsabilitat de qui l’exerceix, no de qui la pateix.
Per la construcció d’una societat digna, lliure de violències per a totes i tots cal escoltar i reconèixer:
Que el moviment feminista som la clau de la transformació cultural i social. Sense les dones no hi ha revolució.
Que som milions de dones sostenint la vida i construint relacions lliures de violència. Perquè les pràctiques de llibertat femenina són mediació universal per a la transformació de la feminitat i de la masculinitat.
Que les dones teixim xarxes i sense xarxes no es pot abordar el canvi social. Les organitzacions de dones feministes som referents de voluntat i acció política per a la llibertat, la vida, l’equitat, la pau i la sostenibilitat.
Les unes al costat de les altres, practicant l’autoorganització, l’apoderament i l’autodefensa feminista, diem prou a les violències masclistes i ens donem suport per gaudir de vides i relacions lliures perquè:
PERQUÈ ENS HI VA LA VIDA.
PERQUÈ VOLEM UNA VIDA LLIURE I LLIURE DE VIOLÈNCIES.
PERQUÈ ENS VOLEM VIVES; CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, AUTODEFENSA FEMINISTA.
Ens tornem a trobar a tots els carrers de pobles i ciutats el 25 de novembre, dia Internacional de la no violència contra les dones i les nenes.
Manifest - Tarragona, 1 d’octubre 2016

Apunta’t MANIFESTACIÓ 5N a Tarragona - Contra les Violències Masclistes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW_w5SZdCi2__q18s6dY3vSxZCl-Y6e_DHG5w6JSIf7SQBug/viewform

AUTOBUSES DESDE VALENCIA A TARRAGONA

En aquest moment som molts els col·lectius i organitzacions feministes a Lleida, Tarragona, Tortosa, Barcelona, València, El Maresme i altres llocs... que estem treballant per omplir els carrers de Tarragona de milers de persones, però sobretot de milers de dones.
Reserveu-vos aquesta data a les vostres agendes!!!. A les vostres ciutats, pobles o barris difongueu la convocatòria i animeu-vos a organitzar autobusos, caravanes de cotxes o ompliu vagons en el tren.
Si us animeu i organitzeu autobusos, al Pais Valencià, per qüestions de logística i aparcament, us demanem que ens ho comuniqueu al correu coordinadorafeministavalencia@gmail.com avans del 29 d’octubre..

La Coordinadora Feminista de València organitza autobusos amb eixida i tornada des de València, la informació en cartell adjunt.

AUTOBUSES DESDE BARCELONA A TARRAGONA

Des de Novembre Feminista estem organitzant autobusos PER DONES, LESBIANES I TRANS per anar de Barcelona a Tarragona. Costarà 10€ anar i tornar i s’ha de fer l’ingrés al número de compte indicat abans del 27 d’octubre (cal indicar en el concepte COGNOMS+NOM+Tarragona i enviar un correu de confirmació de pagament a novembrefeminista@gmail.com

JPEG - 31.7 KB

Ver en línea : https://www.facebook.com/events/211...

Portafolio